Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) Nedir ?

    Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir ?

    Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapı kullanım izni (iskan) alacak binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hazırlanması zorunlu olacaktır.

    Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

    Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

    

Bina Enerji Kimlik Belgesi,

  • Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
  • Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
  • Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
  • Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2yıl),  
  • Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,
  • Birincil enerji tüketimine göre belirlenen enerji sınıfı,
  • Nihai enerji tüketimine göre belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı,
  • Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı gösterilir. 
Enerji Kimlik Belgesi

     

    Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, malsahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir. 

    Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir. Enerji Kimlik Belgesi alacak olan yeni binalar C sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO
2 salımına sahip olamaz.

    Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

ekb uzmanı enerji kimlik belgesi enerji verimliliği enerji kimlik belgesi bursa
termal kamera kiralama