Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP)

Endüstriyel İşletmelerde ve binalarda; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.

VAP endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

AVD AKADEMİ, VAP uygulamaları ve çözümleri aşağıda sıralanmıştır. Bu verimlilik arttırıcı uygulamalardan etütler sonucu seçilen alanlara uygulamalar yapılması suretiyle %50 'ye kadar varan enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

• Atık ısı geri kazanımı,
• Sıcak hatların yalıtımı,
• Yanma verimini artırma çalışmaları (yakıt hava ayarlanması sistemleri, vb.),
• Baca sistemlerinde iyileştirme çalışmaları,
• Enerji verimliliğine yönelik olarak dizayn değişiklikleri, modernizasyon veya yenileme,
• Brülör sistemlerinde iyileştirme çalışmaları veya verimli brülör kullanılması,
• Yakıtın yanma şartlarının iyileştirilmesine yönelik olarak; pulvarize hale getirilmesi, ön ısıtılması vb. şekilde yanma şartlarının iyileştirilmesi çalışmaları,
• Alternatif yakıt veya atık yakıt kullanılması,
• Blöf geri kazanımı,
• Kondens geri kazanımı,
• Kazan yüzeyinin yalıtımı,
• Yanma verimini artırma çalışmaları (yakıt hava ayarlanmasına yönelik çalışma),
• Su hazırlama sistemleri,
• Kondens geri kazanımı,
• Soğutma hatlarının yalıtımı,
• Soğuk hava depolarında yapılacak verimlilik artırıcı çalışmalar,
• Soğutma kulesinin modernizasyonu,
• Kompresörlerde degişken hız sürücü (invertör) veya yumuşak yol verici (soft starter) uygulaması,
• Iklimlendirme yapılan alanlarda sıcaklık ve nem kontrol sistemi çalısmaları,
• Egzoz havası atık ısısından geri kazanım çalışmaları,
• Toprak ve/veya su kaynaklı ısı pompası uygulamaları,
• Güneş enerjisinden yararlanma amacıyla güneş kolektörü uygulamaları.
• Fan ve pompalarında yüksek verimli motor uygulaması,
• Fan ve pompalarda degişken hız sürücü (invertör) uygulaması,
• Uygun hava kontrol ve debi ayarlama sistemi çalışmaları,
• Fanlarda kayıp ve kaçakların önlenmesi çalışmaları,
• Enerji verimliliği yüksek ve kullanım alanına uygun armatür seçimi,
• Flouresan lambalarda elektronik balast kullanımı,
• Aydınlatma kontrol sistemleri (Dimmer, Hareket sensörleri, fotosel, zaman saatleri, vb.) uygulamaları
• Gün ışığından maksimum derecede yararlanmak amacıyla çatı, duvar vb. yerlere aydınlatma pencereleri açılması,
• Uygun olan alanlarda LED aydınlatma sistemi uygulamaları

ekb uzmanı enerji kimlik belgesi enerji verimliliği enerji kimlik belgesi bursa
termal kamera kiralama