Binanızın enerji sınıfını biliyor musunuz ?

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

    Bina Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketimi göz önünde bulundurularak oluşturulan enerji performans belgesidir.
 
    Tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi binaların da A  ile G harfleri arasındaki harfler ile belirtilen ve en verimli enerji tüketen binanın A, enerjiyi en verimsiz tüketen binanın ise G harfi ile sınıflandırıldığı bir performans sınıfı vardır.

    Enerji Kimlik Belgesinde binanın ısıtma, soğutma, aydınlatma, sıhhi sıcak su ve havalandırma ihtiyaçlarının yer almasının yanı sıra binanın yıllık karbon salım miktarı ve yenilenebilir enerji kullanım oranları da bulunmaktadır. 

enerji kimlik belgesi

termal kamera kiralamaenerji verimliliğienerji kimlik belgesi bursa
    Enerji verimliliği, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden tüketilen enerji miktarının en aza düşürülmesidir.
enerji kimlik belgesi

    Enerji Etüdleri ile tükettiğiniz enerjinin ne kadarından tasarruf edebileceğinizi öğrenebilirsiniz
  
    Güneş, rüzgar, biyogaz, hidroelektrik gibi yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki önemini biliyoruz ve enerji çözümlerimizi sürdürülebilir teknolojiler üzerine inşaa ediyoruz.
ekb uzmanıbursa ekbtermal kamera kiralama
    
    

ekb uzmanı enerji kimlik belgesi enerji verimliliği enerji kimlik belgesi bursa
termal kamera kiralama